All in the Family | Nenek

Nenek (voor oma) • 2011
• foto installatie.

Nenek (to gran) • 2011
• photo installation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenek (to gran) • 2011 • photo installation • photography, bamboo, cotton en textile • 120 x 215 cm